Mu Non Reset Season 9 Mới Ra

Info

Rank784
Share
Website Website
Vote Vote
Version Season 9
Type Slow
Location
Viet Nam
Last Update27 Sep 2018
Join Date25 Sep 2018
Score1

Server

Mu Non Reset được phát triển từ năm 2014 đến nay. Với hướng phát triển máy chủ không custom tùy chỉnh không can thiệp nhiều vào hệ thống Mu Online giữ nguyên nền tẳng gốc nguyên thủy của trò chơi Mu Online . về phía máy chủ chúng tôi phát triển giống với Mu FPT thời kỳ đầu