CrystalGemCraft

投票支持 服务器

Connect with a social network to vote:

服务器IP
mc.crystalgemcraft.xyz
网站 crystalgemcraft.xyz
状态 Online
玩家5/∞
最近Ping1 minute 53 seconds ago
版本 1.16.5
类型 Multiplayer Survival Towny Authme Auction Bedrock Cracked Discord 247 MMO
位置
Viet Nam
分享
排名376
得分23
最近更新25 Oct 2022
加入日期24 Apr 2022

信息

1 server sinh tồn cơ bản. Chúng tôi hỗ trợ nhiều plugin để trò chơi dễ dàng hơn. với chức năng shop,towny,randomtp,... server hỗ trợ phiên bản 1.9 - > 1.19 .Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay và đặc biệt là chúng tôi có hỗ trợ geyser để người chơi minecraft bedrock cũng có thể tham gia server. Tham gia server discord

在线玩家 - 过去24小时