RageFireSMP

Google Ads

Vote for server

By submitting this form you agree with the storage of your data.
Privacy
Share
Website Website
Discord Discord
Server IP
mc.ragefiresmp.ga
Status Unknown
Last PingMonitoring disabled
Version 1.12.2
Type Multiplayer Survival Towny Authme Auction Bedrock Cracked Discord
Location
Viet Nam
Rank2217
Score0
Last Update24 Apr 2022
Join Date24 Apr 2022

Info

1 server SMP cơ bản. Chúng tôi hỗ trợ nhiều plugin để trò chơi dễ dàng hơn. với chức năng shop,towny,randomtp,... server hỗ trợ phiên bản 1.12 - > 1.18 .Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay và đặc biệt là chúng tôi có hỗ trợ geyser để người chơi minecraft bedrock cũng có thể tham gia server.