Server
Kapa-Sro
LegendWorld-Sro (LWS)
Zoro-Sro
Vi Road Online Return