MineCPR.xyz

投票支持 服务器

Connect to skip Captcha puzzle:

服务器IP
minecpr.xyz
状态 Unknown
最近PingMonitoring disabled
版本 1.10.2 1.11.2 1.12.2 1.13.x 1.14.x
类型 Skyblock Op skyblock Rpg PvE PVP Adventure
位置
Viet Nam
分享
排名2454
得分0
最近更新06 Aug 2022
加入日期02 Aug 2022

信息

Thể loại: SkyRPG++
Phiên bản: 1.10 - 1.17
- Nhận 11 loại vũ khí ngay đầu game thay vì chọn 1 class cụ thể
- Mỗi loại vũ khí có 3 skill
- Skyblock vẫn đua top, chỉ reset cấp chứ không reset đảo
- Quái có skill
- Server có /giftcode
- Mỗi 2 tháng reset mốc nạp 1 lần
- Server có resource pack riêng với custom item