MineCPR.xyz

Vote for server

Connect to skip Captcha puzzle!

Server IP
minecpr.xyz
Status Unknown
Last PingMonitoring disabled
Version 1.10.2 1.11.2 1.12.2 1.13.x 1.14.x
Type Skyblock Op skyblock Rpg PvE PVP Adventure
Location Viet Nam
Share
Rank3384
Score0
Last Update06 Aug 2022
Join Date02 Aug 2022

Info

Thể loại: SkyRPG++
Phiên bản: 1.10 - 1.17
- Nhận 11 loại vũ khí ngay đầu game thay vì chọn 1 class cụ thể
- Mỗi loại vũ khí có 3 skill
- Skyblock vẫn đua top, chỉ reset cấp chứ không reset đảo
- Quái có skill
- Server có /giftcode
- Mỗi 2 tháng reset mốc nạp 1 lần
- Server có resource pack riêng với custom item