Earths

Votar por servidor

Connect to skip Captcha puzzle:

IP del Servidor
earths.ga
Sitio Web facebook.com
Discord Discord
Estatus Unknown
Ultimo PingMonitoring disabled
Versión 1.12.2
Tipo Skyblock Dungeons Arena Pvp RPG Farming towny minigame
Ubicación
Viet Nam
Cuota
Rango2130
Puntaje0
Ultima Actualización29 Dec 2022
Fecha de Ingreso16 Nov 2022

Información

Chế độ [ Towny X Skyblock ] [ Bắn súng ] 
- Skyblock  + Towny cổ điển 
Phiên Bản : 1.12.2

* Tính năng :
+ Upgrade :
- Mảnh nâng cấp : Nâng cấp trang bị lên từ +1 -> +20
- Mảnh bảo vệ : Giúp không bị mất trang bị khi nâng cấp thất bại
- Ngọc May mắn : Tăng cơ tỉ lệ thành công khi nâng cấp trang bị
+ Towny : Tạo thị trấn và Khai thác tài nguyên
+ Skyblock : Skyblock cổ điển ( không có ore ) dùng để trồng trọt, làm máy farm
* Minigame : 
+ Tower defense : Bảo vệ Thành chống lại các làn sóng quái vật 
+ Villgaer Defense : Bảo vệ dân làng khỏi bầy quái vật theo từng đợt 
* Skill : Nâng cấp kĩ năng của bạn, giúp bạn mạnh hơn
* Dungeon : Săn quái vật vô han, thu thập và nâng cấp