Malka Reka Bulgaria

Info

Rango5166
Cuota
Discord Discord
Vote Vota por nosotros
IP del Servidor
37.59.214.89:25568
Estatus Online
Jugadores0/20
Ultimo Ping7 minutes 1 second ago
Tipo PvP Survival Guns Shops 247
Ubicación
Bulgaria
Ultima Actualización03 Apr 2020
Fecha de Ingreso03 Apr 2020
Puntaje0

Server

3аповядайте във сървъра Lil River!
24/7 Super Mod 1.15 Bulgarian Server 🇧🇬 24/7 Survival Mod
•~ 37.59.214.89:25568~•

Discord:
https://discord.gg/tVVDqQ

Имаме магазин за оръжия, Арена за PVP CS-GO битки, Премиум брони, Възможност за работа, Голям магазин, Евенти всеки ден от 20:00 , Премиум супер коне. Анти грийф системи и др.

1 / 1
Malka Reka Bulgaria (img 21469) Minecraft server | TopG

Jugadores Online - en las últimas 24 horas