Mine Society

Info

Rango3742
Cuota
Sitio Web Sitio Web
Discord Discord
Vote Vota por nosotros
IP del Servidor
play.minesociety.net
Estatus Online
Jugadores0/500
Ultimo Ping12 minutes 29 seconds ago
Versión 1.9.4 tm 1.12.2
Tipo Minetopia City Real Life Minegames Economy
Ubicación
Netherlands
Ultima Actualización18 Nov 2019
Fecha de Ingreso18 Nov 2019
Puntaje0

Server

🏡 Mine Society

Ben jij op zoek naar een Minecraft server gebaseerd op het echte leven?
En vind je eerlijkheid, kwaliteit en gezelligheid belangrijk?
Neem dan eens een kijkje in onze Discord of op onze Twitter feed.

🔗 https://discord.minesociety.net/
🔗 https://twitter.com/minesociety_

Jugadores Online - en las últimas 24 horas

What is the server IP for Mine society?

The IP address of Mine society Minecraft server is play.minesociety.net

How to join Mine society server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text play.minesociety.net on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Mine society.

What version does Mine society use?

Mine society server supports Minecraft game version: 1.9.4 tm 1.12.2, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Mine society located?

The Mine society server is currently hosted in Netherlands.