MineCPR.xyz

Vote für Server

Connect to skip Captcha puzzle:

Server IP
minecpr.xyz
Status Unknown
Letzter PingMonitoring disabled
Version 1.10.2 1.11.2 1.12.2 1.13.x 1.14.x
Typ Skyblock Op skyblock Rpg PvE PVP Adventure
Ort
Viet Nam
Share
Rang2483
Ergebnis0
Letztes Update06 Aug 2022
Beitrittsdatum02 Aug 2022

Info

Thể loại: SkyRPG++
Phiên bản: 1.10 - 1.17
- Nhận 11 loại vũ khí ngay đầu game thay vì chọn 1 class cụ thể
- Mỗi loại vũ khí có 3 skill
- Skyblock vẫn đua top, chỉ reset cấp chứ không reset đảo
- Quái có skill
- Server có /giftcode
- Mỗi 2 tháng reset mốc nạp 1 lần
- Server có resource pack riêng với custom item