Epic Realms

Info

Rank18483
Share
Vote Vote for us
Server IP
Version 1.8.7
Type Factions pvp Pvp factions
Location
Bulgaria
Last Update21 Feb 2017
Join Date21 Feb 2017

Statistics - This month

1 Unique Votes
32 Unique Visits
35 Total Visits

Server

Epic Realms е български Factions сървър в който вие можете да се сръжавате с други играчи, както и да участвате в организираните от нас евенти всяка събота и неделя от 20:00ч....