SaigonMC

投票支持 服务器

Connect to skip Captcha puzzle:

服务器IP
play.saigonmc.com
网站 saigonmc.com
Discord Discord
状态 Online
玩家48/80
最近Ping9 minutes 59 seconds ago
版本 1.18.x 1.17.x 1.19.x
类型 Economy Minigames Vanilla Survival Vanilla Survival Semi Vanilla
位置
Viet Nam
分享
排名68
得分413
最近更新02 Dec 2022
加入日期01 Oct 2021

信息

SaigonMC là vũ trụ sinh tồn được thành lập với mục đích tạo sân chơi sinh tồn mới lạ và độc đáo cho người chơi Minecraft tại Việt Nam. Những vùng đất và tính năng tuy lạ nhưng quen hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm trò chơi một cách tuyệt vời nhất.

在线玩家 - 过去24小时

What is the server IP for Saigonmc?

The IP address of Saigonmc Minecraft server is play.saigonmc.com

How to join Saigonmc server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text play.saigonmc.com on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Saigonmc.

What version does Saigonmc use?

Saigonmc server supports Minecraft game version: 1.18.x, 1.17.x, 1.19.x, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Saigonmc located?

The Saigonmc server is currently hosted in Viet Nam.