MinePx.Net

Info

Sıralama16668
Paylaş
Web Sayfası Web Sayfası
Discord Discord
Vote Oyla
Sunucu IP'si
MinePx.Net
Durum Unknown
Son PingMonitoring disabled, to many fails.
Sürüm 1.15.x
Tür Skyblock Mmorpg Custom Enchants Custom Items Leveling
Konum
Viet Nam
Son Güncelleme17 Jul 2020
Katılım Tarihi17 Jul 2020
Skor0

Server

MinePx là máy chủ đa chức năng nằm trong sự phát triển mới của Minecraft Server. Luôn chấp nhận các ý kiến mới. Được thiết kế với vô vàn chức năng. Được thiết kế cho tất cả.
Máy chủ:
- RPG Skyblock
- RPG DungeonOfLegend
Tương lai:
- Ultimate Survival
- Minigame
- Clash Of Clans MC
- Rust MC
- Liên Minh MC
Và hơn nữa
IP: MinePx.Xyz
Group: FB.com/groups/MinePx
Trang Web: MinePx.Net

1 / 2
MinePx.Net (img 32830) Minecraft server | TopG
2 / 2
MinePx.Net (img 32828) Minecraft server | TopG

What is the server IP for Minepx.net?

The IP address of Minepx.net Minecraft server is minepx.net

How to join Minepx.net server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text minepx.net on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Minepx.net.

What version does Minepx.net use?

Minepx.net server supports Minecraft game version: 1.15.x, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Minepx.net located?

The Minepx.net server is currently hosted in Viet Nam.