MineCPR.xyz

Vote para servidor

Connect to skip Captcha puzzle!

IP do Servidor
minecpr.xyz
Status Unknown
Último PingMonitoring disabled
Versão 1.10.2 1.11.2 1.12.2 1.13.x 1.14.x
Tipo Skyblock Op skyblock Rpg PvE PVP Adventure
Localização Viet Nam
Compartilhar
Posição3442
Pontuação0
Última Atualização06 Aug 2022
Data de Entrada02 Aug 2022

Info

Thể loại: SkyRPG++
Phiên bản: 1.10 - 1.17
- Nhận 11 loại vũ khí ngay đầu game thay vì chọn 1 class cụ thể
- Mỗi loại vũ khí có 3 skill
- Skyblock vẫn đua top, chỉ reset cấp chứ không reset đảo
- Quái có skill
- Server có /giftcode
- Mỗi 2 tháng reset mốc nạp 1 lần
- Server có resource pack riêng với custom item