HogRealms

Vote para servidor

Connect to skip Captcha puzzle!

IP do Servidor
hogrealms.com
Discord Discord
Status Online
Jogadores15/232
Último Ping31 minutes 18 seconds ago
Versão 1.18.2
Tipo Earth war Adventure Build pvp Survival
Localização Serbia
Compartilhar
Posição2964
Pontuação0
Última Atualização19 Jun 2022
Data de Entrada09 Apr 2022

Info

Radi se o geopolitičkom serveru u kojem njegovi igrači kreiraju sav mogući scenario, igra se po pravilima što bliže stvarnom životu gde su prepušteni sami sebi i oni odlučuju o svemu.

 

Svaka država je smeštena u svoje vreme u zavisnosti od toga kako su državljani to odlučili, najjači opstaju pa se države nakon 80 dana totalne neaktivnosti brišu a pravo na nju imaju naredni doseljenici

 

Sve što sagradite ostaje tu zauvek, radi se o projektu koji je produktovan mnoštvom drugih pa sama mapa kao i sve kreacije njegovih igrača se redovno backup-aju na više diskova

Jogadores Online - Últimas 24 horas