Black Friday is ON! Buy Credits with best VIP bonus rates and Premium for half CP.

SaigonMC

Google Ads

Votar por servidor

Connect with a social network to vote:

IP del Servidor
play.saigonmc.com
Sitio Web saigonmc.com
Discord Discord
Estatus Online
Jugadores30/80
Ultimo Ping2 minutes 19 seconds ago
Versión 1.18.x 1.17.x 1.19.x
Tipo Economy Vanilla Survival Minigames Bed Wars
Ubicación
Viet Nam
Cuota
Rango48
Puntaje1046
Ultima Actualización30 Oct 2022
Fecha de Ingreso01 Oct 2021

Información

SaigonMC là vũ trụ sinh tồn được thành lập với mục đích tạo sân chơi sinh tồn mới lạ và độc đáo cho người chơi Minecraft tại Việt Nam. Những vùng đất và tính năng tuy lạ nhưng quen hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm trò chơi một cách tuyệt vời nhất.

Jugadores Online - en las últimas 24 horas

What is the server IP for Saigonmc?

The IP address of Saigonmc Minecraft server is play.saigonmc.com

How to join Saigonmc server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text play.saigonmc.com on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Saigonmc.

What version does Saigonmc use?

Saigonmc server supports Minecraft game version: 1.18.x, 1.17.x, 1.19.x, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Saigonmc located?

The Saigonmc server is currently hosted in Viet Nam.