Dark-Faire.net

Info

排名1985
分享
网站 网站
Vote 为我们投票
服务器IP
mc.dark-faire.net
状态 Online
玩家3/20
最近Ping17 minutes 41 seconds ago
版本 1.16.1
类型 Friendly Vanilla Survival Survival Semi Vanilla Semivanilla
位置
Slovakia
最近更新29 Jun 2020
加入日期15 Jan 2018
得分2

Server

SK> Dark-Faire je malý, takmer čistý (Semi-Vanilla) Minecraft server s hrou v štýle priateľského survivalu a minimálnym množstvom pluginov. Ponúkame voľné stavanie a objavovanie prirodzene vygenerovaného sveta, vždy na najnovšej verzii hry. Spoločnosť ti bude robiť aktívny admin-tím a množstvo spokojných hráčov, prevažne z Česka a Slovenska. Hranie je zadarmo, nemáme VIP program, ani ranky. Ak máš záujem o stabilné zázemie pre dlhodobé hranie, treba ti len originálny Minecraft účet a rešpekt voči našim pravidlám a hráčom. Všetky potrebné informácie nájdeš aj na našom webe.

EN> Dark-Faire is a small Semi-Vanilla Minecraft server where we play long-term friendly survival with the help of only basic plugins. We offer a stable environment to build and explore a naturally generated world, always on the most recent version of the game. Most of our players are Czech and Slovak, but we also have full bilingual support for English speaking players. Playing is for free, there is no VIP, no ranks. If you're looking for a quality server that won't just go away, all you need is an original Minecraft account, respect for our rules and towards other players. All important info is also available on our website.

1 / 1
Dark-Faire.net (img 17498) Minecraft server | TopG

在线玩家 - 过去24小时

What is the server IP for Dark-faire.net?

The IP address of Dark-faire.net Minecraft server is mc.dark-faire.net

How to join Dark-faire.net server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text mc.dark-faire.net on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Dark-faire.net.

What version does Dark-faire.net use?

Dark-faire.net server supports Minecraft game version: 1.16.1, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Dark-faire.net located?

The Dark-faire.net server is currently hosted in Slovakia.