MidasCraft - RPG Sur

Google Ads

Info

排名6746 Random Server
分享
网站 网站
Vote 为我们投票
服务器IP
game.midascraft.sk
状态 Online
玩家0/∞
最近Ping27 minutes 4 seconds ago
版本 1.7.x 1.8.x 1.9.x
类型 RPG PvP Survival FullPvP Economy Factions Dungeons
位置
Slovakia
最近更新14 Jul 2017
加入日期14 Jul 2017
得分0

Server

Server MIDASCRAFT vznikol predovšetkým ako Survival server na ktorom je voľne povolené PVP a je previazaný s RPG prvkami. Ak ale hráčov ale omrzí večné ťaženie prípadne rúbanie stromov prichádza na rad RPG prvok pod ktorým sa rozumejú rôzne dungeony a dobrodružstvá

在线玩家 - 过去24小时

What is the server IP for Midascraft?

The IP address of Midascraft Minecraft server is game.midascraft.sk

How to join Midascraft server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text game.midascraft.sk on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Midascraft.

What version does Midascraft use?

Midascraft server supports Minecraft game version: 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Midascraft located?

The Midascraft server is currently hosted in Slovakia.