SaigonMC

Google Ads

Голосуйте за сервер

Connect with a social network to vote:

IP-адрес сервера
play.saigonmc.com
Сайт saigonmc.com
Discord Discord
Статус Online
Игроки22/80
Последний Ping8 minutes 55 seconds ago
Версия 1.18.x 1.17.x 1.19.x
Тип Economy Vanilla Survival Minigames Bed Wars
Расположение
Viet Nam
Поделиться
Рейтинг47
Оценка1141
Последнее обновление30 Oct 2022
Дата регистрации01 Oct 2021

Информация

SaigonMC là vũ trụ sinh tồn được thành lập với mục đích tạo sân chơi sinh tồn mới lạ và độc đáo cho người chơi Minecraft tại Việt Nam. Những vùng đất và tính năng tuy lạ nhưng quen hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm trò chơi một cách tuyệt vời nhất.

Игроки онлайн - последние 24 часа

What is the server IP for Saigonmc?

The IP address of Saigonmc Minecraft server is play.saigonmc.com

How to join Saigonmc server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text play.saigonmc.com on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Saigonmc.

What version does Saigonmc use?

Saigonmc server supports Minecraft game version: 1.18.x, 1.17.x, 1.19.x, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Saigonmc located?

The Saigonmc server is currently hosted in Viet Nam.