Vindictus Private VN

Google Ads

Vote for server

Support this server even more Ok, I'm in!

By submitting this form you agree with the storage of your data.
Privacy
Website Website
Discord Discord
Type free all privatte
Location
Viet Nam
Rank26
Score1
Last Update09 Mar 2020
Join Date09 Mar 2020
Share

Info

🇻🇳🇻🇳 Vindictus-VN 🇻🇳🇻🇳
🔖🔖INFO🔖🔖
Trang chủ: https://vindictusvn.com/
Tải game: https://vindictusvn.com/tai-game/
Nhóm thảo luận: https://www.facebook.com/groups/vindictus.VIETNAM/
Discord: https://discord.gg/ykYH3XH

⭕ Máy chủ đã mở đến raid 95 (Trang bị 95)
⭕ Rate Exp, Ap, Gold x15
⭕ FREE ALL OUTFIT và DYE
⭕ FREE TRANG BỊ ĐẾN CẤP 8x
⭕ Lv bắt đầu: 60 (Max 100)
⭕ TỈ LỆ CƯỜG HÒA CỰC KỲ CAO (1 - 10: 100%, 10 - 15: 30 - 40%, 15 - 20: 20%)
⭕ TỈ LỆ ÉP SCROLL CỰC CAO
⭕ DROP X5 SO VỚI MÁY CHỦ CHÍNH THỨC
⭕ SERVER CỰC ĐÔNG CỰC VUI
⭕ THƯỜNG XUYÊN CÓ EVENT INGAME VÀ FANPAGE