Vindictus Private VN

Info

Rank50
Share
Website Website
Discord Discord
Vote Vote
Type free all privatte
Location
Viet Nam
Last Update09 Mar 2020
Join Date09 Mar 2020
Score0

Server

🇻🇳🇻🇳 Vindictus-VN 🇻🇳🇻🇳
🔖🔖INFO🔖🔖
Trang chủ: https://vindictusvn.com/
Tải game: https://vindictusvn.com/tai-game/
Nhóm thảo luận: https://www.facebook.com/groups/vindictus.VIETNAM/
Discord: https://discord.gg/ykYH3XH

⭕ Máy chủ đã mở đến raid 95 (Trang bị 95)
⭕ Rate Exp, Ap, Gold x15
⭕ FREE ALL OUTFIT và DYE
⭕ FREE TRANG BỊ ĐẾN CẤP 8x
⭕ Lv bắt đầu: 60 (Max 100)
⭕ TỈ LỆ CƯỜG HÒA CỰC KỲ CAO (1 - 10: 100%, 10 - 15: 30 - 40%, 15 - 20: 20%)
⭕ TỈ LỆ ÉP SCROLL CỰC CAO
⭕ DROP X5 SO VỚI MÁY CHỦ CHÍNH THỨC
⭕ SERVER CỰC ĐÔNG CỰC VUI
⭕ THƯỜNG XUYÊN CÓ EVENT INGAME VÀ FANPAGE