CrystalGemCraft

Google Ads

Vote für Server

Connect with a social network to vote:

Server IP
mc.crystalgemcraft.xyz
Webseite crystalgemcraft.xyz
Discord Discord
Status Online
Spieler4/∞
Letzter Ping19 minutes 2 seconds ago
Version 1.16.5
Typ Multiplayer Survival Towny Authme Auction Bedrock Cracked Discord 247 MMO
Ort
Viet Nam
Share
Rang385
Ergebnis102
Letztes Update01 Sep 2022
Beitrittsdatum24 Apr 2022

Info

1 server sinh tồn cơ bản. Chúng tôi hỗ trợ nhiều plugin để trò chơi dễ dàng hơn. với chức năng shop,towny,randomtp,... server hỗ trợ phiên bản 1.9 - > 1.19 .Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay và đặc biệt là chúng tôi có hỗ trợ geyser để người chơi minecraft bedrock cũng có thể tham gia server.

Online Spieler – Vergangene 24 Stunden