SaigonMC

Vote für Server

Connect with a social network to vote:

Server IP
play.saigonmc.com
Webseite saigonmc.com
Discord Discord
Status Online
Spieler31/80
Letzter Ping3 minutes 40 seconds ago
Version 1.18.x 1.17.x 1.19.x
Typ Economy Minigames Vanilla Survival Vanilla Survival Semi Vanilla
Ort
Viet Nam
Share
Rang58
Ergebnis311
Letztes Update02 Dec 2022
Beitrittsdatum01 Oct 2021

Info

SaigonMC là vũ trụ sinh tồn được thành lập với mục đích tạo sân chơi sinh tồn mới lạ và độc đáo cho người chơi Minecraft tại Việt Nam. Những vùng đất và tính năng tuy lạ nhưng quen hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm trò chơi một cách tuyệt vời nhất.

Online Spieler – Vergangene 24 Stunden

What is the server IP for Saigonmc?

The IP address of Saigonmc Minecraft server is play.saigonmc.com

How to join Saigonmc server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text play.saigonmc.com on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Saigonmc.

What version does Saigonmc use?

Saigonmc server supports Minecraft game version: 1.18.x, 1.17.x, 1.19.x, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Saigonmc located?

The Saigonmc server is currently hosted in Viet Nam.