Trollskogen

Info

排名1697
分享
网站 网站
Vote 为我们投票
服务器IP
95.216.193.21
状态 Online
玩家0/1000
最近Ping13 minutes 9 seconds ago
版本 1.14.4
类型 Survival PvE MCMMO LWC Hard
位置
Sweden
最近更新13 May 2019
加入日期21 Feb 2019
得分4

Server

Trollskogen är en vänskaplig towny-server utan whitelist. Vi kör med ett gäng plugin för att skapa en bättre speluplevelse Lwc towny mcMMO och chestshops. På trollskogen har vi nolltollerans mot griefing fusk och trakasserier och vi är hårda med att alla ska följa reglerna

在线玩家 - 过去24小时

What is the server IP for Trollskogen?

The IP address of Trollskogen Minecraft server is 95.216.193.21

How to join Trollskogen server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text 95.216.193.21 on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Trollskogen.

What version does Trollskogen use?

Trollskogen server supports Minecraft game version: 1.14.4, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Trollskogen located?

The Trollskogen server is currently hosted in Sweden.