Zwixcraft

Info

Ranking21785
Cuota
Vote Vota por nosotros
IP del Servidor
Versión 1.12
Tipo Factions Economy pvp
Ubicación
Sweden
Ultima Actualización20 Jun 2017
Fecha de Ingreso20 Jun 2017

Estadísticas - De este Mes

1 Votos Únicos
16 Visitas Únicas
17 Total de Visitas

Server

Hej det här är en svensk faction server. På den här servern kan du skapa en egen faction med vänner för att kunna raida/pvpa med andra folk. Vi som jobbar på servern försöker få communityn på servern så bra som möjligt. Vi vill få alla spelare på servern att känna en positiv känsla...