Shaiya私人服务器

加入最佳100免费游戏Shaiya服务器列表,和我们合作做广告。在我们的最佳游戏列表中,找出您最爱的按投票数、版本、类型和位置排名的服务器。

推广您的服务器

Shaiya服务器列表

1

Shaiya Symphony

Pvp
2

Shaiya Untold

PvP PVE lvl80
3

Shaiya Shadow EP 5.4

Pvp PVE
4

Shaiya Diversity

Pvp Pve Farm
5

Infra Shaiya

Farm Pvp Boses
6

Shaiya Rebellion

Farm Pve Pvp