The Minecraft Evolution

Info

Rank20298
Share
Website Visit & Play
Vote Vote for us
Server IP
Status Online
Players0/50
Last Ping23 minutes 32 seconds ago
Version 1.12.2
Type Survival MCMMO Economy pvp rpg
Location
Sweden
Last Update23 Jul 2017
Join Date23 Jul 2017

Statistics - This month

1 Unique Votes
30 Unique Visits
32 Total Visits

Server

Denna server är baserad på McMMo, och ger dig en bättre upplevelse under evolutionen. Mer XP, mer belöningar och bättre verktyg för att ta dig framåt i världen. Genom detta plugin skapar vi upplevelsen på ett helt annat sätt och ger oss själva mer utav Minecraft.

Online Players - Last 24 hours