Google Ads

Operator Prelucrare Date cu Caracter Personal

To translate this page to your language please use: Translate page

SPREADBEYOND S.R.L. este inregistrata si avizata de catre ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de inregistrare 32985

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Pentru a putea colabora cu succes, trebuie sa fiti de acord ca Spreadbeyond S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele inscrise conform cerintelor Legii nr. 677/2001 si ale Legii nr. 506/2004.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Spreadbeyond SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate; servicii de comunicatii electronice. Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru reclama, marketing si publicitate; servicii de comunicatii electronice. Refuzul dvs. determină imposibilitatea participarii la campaniile desfasurate de firma noastra; imposibilitatea asigurarii serviciilor de comunicatii electronice in conditii optime.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: Spreadbeyond SRL (reprezentantilor legali), precum si partenerilor contractuali ai firmei, cu respectarea prevederilor contractuale de confidentialitate, furnizorilor de servicii si bunuri, agentilor de colectare a debitelor/recuperare a creantelor si altor participanti la procesul civil sau penal, in cadrul procedurilor juridice.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisa electronic catre Spreadbeyond SRL, reprezentata de dra. Ciornei Anca ([email protected]). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.