Mu Online Balanced Pvp Servers

Find the best MU private servers Balanced pvp on our topsite and play for free.
Add and promote your Mu Online server on the best top list for more players.

Promote your server +

Balanced pvp Mu Online Server List

+
Server
ACTIONMU X500 17JULY
HAVOC MU
SKY MU
Exalted MU
Exquisite MU Season3
CTG MUONLINE S6 E3
AddicktedMU
Mu Renacer
Fusion Mu
Aegis Mu
Mubaron
Mu Reforged S6 Epi15
Mu Spirit- Season 13
Golden Ages MU
Agony MU Season 14 e
Ultimate Mu
SERVER ELYSIUM FAST
Proud Of Mu
Encore Mu Online
FlareMU
TacticalMu EasyServ
MU Slow
RayoMu
NigmaMu
NebulaMu
Mu FireOn
HEROICA MU SEASON 6
Wolves MU
Etheriousmu
MEGAMU BR PT EN
PROFIZ MU ONLINE
MuPhoenix Xenoverse
IMuOnline
Mu Hades
Mu Pegaso Season 12
MuClassic
SkunkMu
Mu-Online VE Season
MU ABSOLUTE S6 EP3
Mu Divinity Online
MU BRANCO S6 E3
MythicMU Season 6
Mu Emperor
Mu Baltica
Mu Fenrir
Mu LatinWar
KingCastleMu