Replicamc.com

Google Ads

Votar por servidor

Al enviar este formulario, usted acepta el almacenamiento de sus datos.
Privacidad
Cuota
Sitio Web Sitio Web
Discord Discord
IP del Servidor
replicamc.com
Estatus Online
Jugadores5/2022
Ultimo Ping38 minutes 5 seconds ago
Versión 1.12.x 1.19.x
Tipo Skyblock Roleplay Dungeons Farming PvE MiningWorld CustomItem
Ubicación
Viet Nam
Rango1801
Puntaje0
Ultima Actualización28 Jun 2022
Fecha de Ingreso16 Jun 2022

Información

•[REPLICA.TK] 1.8.8----1.19.x
*Thông tin máy chủ:
✓CỤM SKYBLOCK:
+Chế độ SKY DUNGEON với nhiều quái đa dạng đủ loại
+ Cày chay thì khỏi phải nói khó thôi rồi
+ Máy chủ sẽ mở 24/24 ( sau ngày ra mắt )
+ Nguồn tài nguyên vô hạn tha hồ mà đào tới chết

°HÌNH THỨC ĐUA TOP °
- ĐUA TOP ĐẢO
- ĐUA TOP MONEY

°GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC  °
- Nguồn tài nguyên vô tận ở warp mining
- Đa dạng hình thức quái dungeon
- Còn rất nhiều chế độ và điều thú vị khác sẽ được ra mắt trong tương lai, phụ thuộc vào số member.
IP : REPLICA.TK ( 1.12.2 )
DỰ KIẾN NGÀY RA MẮT : 15h00 16/06/2022 👌

Jugadores Online - en las últimas 24 horas