HogRealms

Google Ads

Votar por servidor

Connect with a social network to vote:

IP del Servidor
hogrealms.com
Discord Discord
Estatus Online
Jugadores23/232
Ultimo Ping16 minutes 28 seconds ago
Versión 1.18.2
Tipo Earth war Adventure Build pvp Survival
Ubicación
Serbia
Cuota
Rango674
Puntaje26
Ultima Actualización19 Jun 2022
Fecha de Ingreso09 Apr 2022

Información

Radi se o geopolitičkom serveru u kojem njegovi igrači kreiraju sav mogući scenario, igra se po pravilima što bliže stvarnom životu gde su prepušteni sami sebi i oni odlučuju o svemu.

 

Svaka država je smeštena u svoje vreme u zavisnosti od toga kako su državljani to odlučili, najjači opstaju pa se države nakon 80 dana totalne neaktivnosti brišu a pravo na nju imaju naredni doseljenici

 

Sve što sagradite ostaje tu zauvek, radi se o projektu koji je produktovan mnoštvom drugih pa sama mapa kao i sve kreacije njegovih igrača se redovno backup-aju na više diskova

Jugadores Online - en las últimas 24 horas