Minomine.net

Google Ads

Info

Rango13992 Random Server
Cuota
Vote Vota por nosotros
IP del Servidor
minomine.net
Estatus Unknown
Ultimo PingMonitoring disabled, to many fails.
Versión 1.12.x
Tipo Skyblock Rpg RPG Ranks
Ubicación
Viet Nam
Ultima Actualización06 Apr 2020
Fecha de Ingreso06 Apr 2020
Votos0

Server

--- Máy chủ khai mở SS1 3h: 5/4/2020 ---
⋆ RPG:
Có 5 class tất cả:
+ 4 class thường: WitherSkeleton, Enderman, Blaze, Witch.
+ 1 class donate: Golem.
+ Mỗi class gồm 4 skill: 3 skill chính và 1 nội tại.
Rất nhiều quests và dungeons đang được cập nhật.
⋆ SKYBLOCK:
Đào ra block khoáng sản.
Có thể nâng cấp tỉ lệ bằng money để nhận được nhiều block khoáng sản hơn.
Đào khoáng sản nhận được 1 exp class theo từng block bạn đào
Đặt hoặc mở rộng bằng khoáng sản nhận được 1 exp class tương ứng với số lượng bạn đặt.
⋆ ĐUA TOP:
Có 4 TOP tất cả:
+ TOP IS
+ TOP DONATE
+ TOP LEVEL
+ TOP MONEY
4 top 1 sẽ được vinh danh trong máy chủ vào cuối mùa
Phần thưởng của các top rất hấp dẫn nhé
----------EVENTS----------
⋆ Thương nhân: vào Thứ Tư và Chủ Nhật trong mỗi tuần máy chủ sẽ có sự kiện thương nhân cho phép trade những vũ khí hoặc giáp rất mạnh bằng block khoáng sản
----------UPDATING...----------
⋆ Các Quests và Dungeons
⋆ Thêm các tính năng tiện ích cho member
------------------------------------
⋆ Tham gia Group: https://www.facebook.com/groups/minomine.net

Google Ads
What is the server IP for Minomine.net?

The IP address of Minomine.net Minecraft server is minomine.net

How to join Minomine.net server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text minomine.net on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Minomine.net.

What version does Minomine.net use?

Minomine.net server supports Minecraft game version: 1.12.x, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Minomine.net located?

The Minomine.net server is currently hosted in Viet Nam.