MidasCraft - RPG Sur

Google Ads

Info

Rango2813 Random Server
Cuota
Sitio Web Sitio Web
Vote Vota por nosotros
IP del Servidor
game.midascraft.sk
Estatus Online
Jugadores21/22
Ultimo Ping28 minutes 4 seconds ago
Versión 1.7.x 1.8.x 1.9.x
Tipo RPG PvP Survival FullPvP Economy Factions Dungeons
Ubicación
Slovakia
Ultima Actualización14 Jul 2017
Fecha de Ingreso14 Jul 2017
Puntaje0

Server

Server MIDASCRAFT vznikol predovšetkým ako Survival server na ktorom je voľne povolené PVP a je previazaný s RPG prvkami. Ak ale hráčov ale omrzí večné ťaženie prípadne rúbanie stromov prichádza na rad RPG prvok pod ktorým sa rozumejú rôzne dungeony a dobrodružstvá

Jugadores Online - en las últimas 24 horas

What is the server IP for Midascraft?

The IP address of Midascraft Minecraft server is game.midascraft.sk

How to join Midascraft server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text game.midascraft.sk on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Midascraft.

What version does Midascraft use?

Midascraft server supports Minecraft game version: 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Midascraft located?

The Midascraft server is currently hosted in Slovakia.