The Minecraft Evolution

Info

排名2708
分享
网站 访问 & 游戏
Vote 为我们投票
服务器IP
状态 Online
玩家0/150
最近Ping7 minutes 0 second ago
版本 1.12.2
类型 Survival MCMMO Economy pvp rpg
位置
Sweden
最近更新23 Jul 2017
加入日期23 Jul 2017

统计 - 本月

1 独立投票
83 独立访问量
131 总访问量

Server

Denna server är baserad på McMMo, och ger dig en bättre upplevelse under evolutionen. Mer XP, mer belöningar och bättre verktyg för att ta dig framåt i världen. Genom detta plugin skapar vi upplevelsen på ett helt annat sätt och ger oss själva mer utav Minecraft.