MINEFC SERVER - Minecraft Vietnam IP sv.minefc.com Server Icon

MINEFC SERVER - Minecraft Vietnam

Info

Rank14984
Share
Website Visit & Play
Vote Vote for us
Server IP
Version 1.11.x
Type Minigame Network Towny AcidIsland Sky block Skywars Eggwars Kit PvP
Location
Viet Nam
Last Update26 Sep 2016
Join Date26 Sep 2016

Statistics - This month

1 Unique Votes
157 Unique Visits
188 Total Visits

Server

Minecraft game sáng tạo thế giới xây dựng tạo vương quốc chở thành vua của thế giới hậu tận thể bởi đại dịch zombie các bạn sẽ chiến đấu với zombie.