الخادم
Revival Craft | Drugs Guns Factions Zombies
IP
EmberRealms Avatar Survival
IP
Kingdom Skies
IP
Marsal Network
IP
MotoCrack - FullPvP
IP
Ethos Realms
IP
SurvivalState Network ♚ Towny/Survival ♚ Custom ♚
IP
MineUniverso
IP
⚔DRAGONCRAFT⚔FULL PVP⚔
IP
Hunter Full
IP
EnderBlack FactionsOP
IP
Hyblox Gaming Network
IP
top craft
IP
Minecrafting
IP
Clutch Factions PvP
IP
[1.8] [NEW] Team Dash Crafted Rankup KitPvP
IP
GamesCraftBR
IP
Endestria
IP
Raiding Finest
IP
Tsrcraft Drugs Pets Parkour
IP
Operation PvP
IP
BattleCast
IP
Guerreiros#Craft
IP
SnoopyPvP
IP
Necurous Network 1.8.x 1.9.x 1.10.x 1.11.x
IP
Noxus | [Drugs][Faction][PvP][24/7][Custom Plugins
IP
GoldCraft Rankup
IP
FatalityPrison
IP
FamilyCube
IP
MCConquestPVP
IP
CityForUs
IP
Crushergames
IP
Imperial
IP
Mega Craft - servidor brasileiro
IP
KingKraft OP Prison (1.1.0) NEED STAFF
IP
ReptilePvP Server
IP
CastleCraft | FullPvP 1.8 /1.11 C/ Spawners / Rank
IP
MysticRealms Brasil - Servidor de MMORPG
IP
NativeFactions
IP
BCRAFT CHILE
IP
LaytecMC
IP
WasteLandPT
IP
VERTICEPVP NEW SERVER
IP
G.P.U. Prison
IP
PapiMC
IP
XethaMC
IP
Solarium
IP
HunterFull
IP
HunterFullPVP
IP